Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam (V1.000) năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu ngân sách nhà nước về thuế TNDN. Tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V.1000 năm 2018 tăng 8,3% so với tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp thuộc danh sách V.1000 năm 2017.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Thống kê cũng cho thấy, 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh (số nộp thuế TNDN chiếm 34,1% so với tổng số nộp của V.1000 năm 2018); TP Hà Nội (số nộp thuế TNDN chiếm 34,7% so với tổng số nộp của V.1000 năm 2018); Bình Dương (số nộp thuế TNDN chiếm 3,9% so với tổng số nộp của V.1000 năm 2018); Đồng Nai (số nộp thuế TNDN chiếm 4,9% so với tổng số nộp của V.1000 năm 2018).

Đáng chú ý, các doanh nghiệp thuộc danh sách V1.000 năm 2018 chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 66,4% so với tổng số nộp của V1.000 năm 2018; Các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 24,6% so với tổng số nộp của V1.000 năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có hoạt động kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong V1.000 năm 2018 như: Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là công nghiệp chế biến, chế tạo có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 33,37% so với tổng số nộp của V1.000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 18,78% so với tổng số nộp của V1.000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh bất động sản có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 10,74% so với tổng số nộp của V1.000 năm 2018./.

M.P