Sản xuất hàng xuất khẩu ở Bình Dương (Nguồn: Báo Bình Dương)

Cũng từ đầu năm đến nay, Bình Dương đã thu hút vốn đầu tư trong nước đạt trên 27.500 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Tính chung, đến nay toàn tỉnh có 33.355 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 264.725 tỷ đồng.

Bình Dương hiện đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn FDI (chỉ đứng sau TP. Hồ Chí Minh). Để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn, phát triển công nghiệp bền vững, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã đưa ra nhiều giải pháp để đưa ra cách tiếp cận liên ngành, liên vùng trong tỉnh, giúp các doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm ở phạm vi toàn cầu. Theo đó, tỉnh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025, tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 11/6/2014.

Theo quy hoạch, mục tiêu tổng quát của ngành công nghiệp tỉnh Bình Dương là phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tỷ lệ nội địa cao, ít thâm dụng lao động. Đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Gỗ, dệt may, giày dép, điện tử…, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định hàng năm. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chiếm trên 13% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát triển dịch vụ chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp và đô thị Bình Dương giai đoạn 2016- 2020, trong đó giao Sở Công thương chủ trì nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tăng tỷ trọng hàm lượng nguyên nhiên vật liệu nội địa trong sản phẩm xuất khẩu trên 20%, chiến lược của Bình Dương giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, tỉnh cũng đã chấp nhận việc lồng ghép, kết hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng các Đề án “Tăng tỷ trọng hàm lượng tri thức trong sản phẩm xuất khẩu tăng trên 10% trong giai đoạn 2016-2020” và “Tăng tỷ trọng hàm lượng công nghệ đối với những sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của tỉnh trên 20% trong giai đoạn 2016-2020”…

Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết, mục tiêu chung của các Đề án nói trên là luận cứ khả năng gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, hàm lượng tri thức và công nghệ trong một số ngành sản xuất chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề ra lộ trình và giải pháp thích hợp nhằm bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp trong ngành và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh./.

K.V