Hơn 10 năm trở lại đây, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, mến khách, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế.

Để du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là bước đột phá, đổi mới và là văn kiện quan trọng để du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng có những bước phát triển du lịch vượt bậc và mang tính bền vững hơn. Trên cơ sở đó, thành phố phấn đấu đến năm 2020 phát triển du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch biển cao cấp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Anh Tuấn) 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vai trò, vị trí của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giới thiệu về sự phát triển của ngành du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi nội dung Nghị quyết 08-NQ/TW lồng ghép với công tác xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch đối với sinh viên đang theo học chuyên ngành du lịch tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Thời gian cụ thể: ngày 22/10 tại trường Đại học Duy Tân, ngày 26/10 tại trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và ngày 30/10 tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Chương trình giúp cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cùng nỗ lực phấn đấu phát triển du lịch Đà Nẵng, nâng cao chất lượng lao động, dịch vụ, cơ sở vật chất, xây dựng điểm đến Đà Nẵng an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp và khẳng định vị trí của du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới./.

Anh Tuấn