Hội thảo “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam”  (Ảnh: K.D)

Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại Hội thảo “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 24/5, tại Hà Nội.

Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 -2030 - Chương trình VNEEP 3 đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như: tiết kiệm từ 5 -7% so với tổng mức tiêu thụ năng lượng, giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 6,5% đồng thời đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về mức tiết kiệm năng lượng cho một số ngành nghề trọng điểm, tiêu thụ nhiều năng lượng trong giai đoạn 2019 – 2025.

Để đạt được mục tiêu đề ra, theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, bên cạnh những nỗ lực của Chính Phủ, tổ chức, cá nhân trong nước, Chính phủ Việt Nam cũng nhận được những hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ. Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” là một phần trong quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện Chương trình VNEEP3 và mục tiêu phát triển bền vững. Dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA). Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc và Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) là 2 đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. Dự án được thiết kế nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các công ty dịch vụ năng lượng, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường Việt Nam.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng, thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần 1: Xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; Hợp phần 2: Xác định các dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm I); Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp (Giai đoạn thí điểm II). Các Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và các Công ty dịch vụ năng lượng, các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc quản lý lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, những doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán năng lượng ba năm một lần theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là những đối tượng thụ hưởng chính của dự án này.

Bà Nguyễn Thị Lâm Giang chia sẻ, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển năng động, với nhịp độ phát triển khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với sự phát triển nhanh chóng ấy, nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế nói chung và lĩnh vực công nghiệp nói riêng ngày một gia tăng. Trước thực trạng này, bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng mới, nhất là các nguồn năng lượng sạch, vấn đề sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cần phải được chú trọng đẩy mạnh. “Hội thảo được tổ chức nhằm phổ biển các hoạt động, kết quả kiểm toán năng lượng và giải pháp tiết kiệm năng lượng của Dự án tới cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp và toàn xã hội, qua đó thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng. Thông qua hội thảo, Bộ Công Thương mong muốn giúp doanh nghiệp công nghiệp nhận diện được các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án cũng như tiếp cận các nguồn tài chính cho vay nhằm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng” – bà Nguyễn Thị Lâm Giang khẳng định.

 

K.D