Đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hỏa Tiến nhận Bằng
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, khi xây dựng nông thôn mới, xã Hỏa Tiến có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện tự nhiên hạn chế. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hỏa Tiến đã nỗ lực vươn lên, xây dựng xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Thời gian tới, xã Hỏa Tiến phải coi xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ; xác định rõ bước đi đột phá nhằm khai thác thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững. 

Sau 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Hỏa Tiến đã đạt 19/19 tiêu chí. Cụ thể, đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 100%; hệ thống điện đạt chuẩn, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 98%; 3/3 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,9%. 

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen cho 1 tập thể, 30 giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hỏa Tiến./. 

Hồng Thái/TTXVN