Hơn 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án

Theo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thông qua tại kỳ họp, vốn đầu tư công của thành phố đối với 2 dự án nhóm A (gồm tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường vành đai 3 và xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.122 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV

Đầu tư 24 dự án (trong đó có 23 dự án nhóm B, 1 dự án trọng điểm nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6.230 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.746 tỷ đồng.

Tại báo cáo thẩm tra, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Vũ Ngọc Anh cho biết, các dự án UBND trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp đều là những dự án cần thiết, phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực giao thông (14 dự án).

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất trình HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 10 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; đề nghị UBND thành phố bổ sung làm rõ nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công phù hợp với tiến độ thực hiện 17 dự án còn lại.

Riêng đối với 2 dự án nhóm A cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án bảo đảm tính khả thi.

UBND thành phố đã có các văn bản báo cáo làm rõ các nội dung theo yêu cầu báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất các nội dung giải trình của UBND thành phố và đề nghị thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Hình ảnh tại kỳ họp. (Ảnh: Hiền Hòa)

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 24 dự án

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 2) cũng đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 2) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cụ thể, về chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, UBND thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 24 dự án. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn năm 2019 của 7 dự án với mức vốn giảm 225 tỷ đồng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 17 dự án với tổng mức vốn tăng 270 tỷ đồng.

UBND thành phố cũng đề xuất bố trí 50 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 để thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế-dự toán công trình đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố giai đoạn 2016-2020 đã được HĐND thành phố phê duyệt, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020; đề xuất HĐND thành phố cho phép phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 với mức vốn hơn 46 tỷ đồng cho 112 dự án, đồ án quy hoạch từ nguồn 100 tỷ đồng đã được HĐND thành phố phân bổ.

Chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 13 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư các dự án trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 6-12-2016 với tổng vốn tăng 58 tỷ đồng; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn cho 35 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 7 huyện đã được HĐND thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NĐ-HĐND ngày 4-12-2018 với mức vốn 375,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 773,25 tỷ đồng. UBND thành phố đề xuất phân bổ 275,05 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung và các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu trong định mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 18/NĐ-HĐND ngày 6-12-2016 (cho các dự án có quyết định đầu tư đến 31-10-2018); phân bổ số kinh phí còn lại (498,2 tỷ đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách thành phố năm 2018 (từ nguồn kết dư ngân sách thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng số vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 30.992 tỷ đồng lên thành 31.490 tỷ đồng, tăng thêm 498,2 tỷ đồng (tăng thêm 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm). Số dự án được bố trí vốn tăng từ 490 lên thành 546 dự án, tăng thêm 56 dự án.

Cũng trong chiều 8/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và Nghị quyết ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc đề án./.

Hiền Hòa