Trong hai ngày (10 và 11/7), HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp HĐND tỉnh lần này bao gồm nhiều nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận, cho ý kiến nhằm đưa ra quyết sách đúng đắn, góp phần tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, quyết nghị các nội dung trình kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Trong 02 ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như: Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm học 2019-2020; Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2019; Điều chỉnh, biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019…

Đồng thời xem xét, sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế địa phương; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; Thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại Kỳ họp, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga trình bày cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 5.654 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách Nhà nước đảm bảo với tổng thu ước đạt khoảng 1.426 tỷ đồng, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm trước; 03 lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu; các sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh; công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh được tăng cường; công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm…

Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm đối với 4 Ủy viên và bỏ phiếu bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp dành phần lớn thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ, tại hội trường; trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thống nhất thông qua 29 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết mà HĐND tỉnh ban hành.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đồng chí Kring Ba đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua./.

Tin, ảnh: Phi Em