Hình ảnh tại hội thảo. (Ảnh:M.P)

Nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI) tổ chức hội thảo với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững: Báo cáo bền vững và bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, thực hiện phát triển bền vững là trách nhiệm của toàn xã hội, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp… Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững của đất nước. Vai trò của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân là hết sức quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực tài chính bổ sung cho thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước còn nhiều hạn chế. Do đó, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức được đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững cũng như việc thực hiện các báo cáo bền vững của doanh nghiệp. Trên thực tế, mới chỉ có một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn thực hiện báo cáo bền vững, còn lại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa chú trọng việc thực hiện.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VCCI): Thực hiện Báo cáo bền vững là công cụ để đo lường được tính bền vững của doanh nghiệp. Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững với 131 chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, Bộ Chỉ số này sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, trong đó có lợi ích về quản trị cũng như cải thiện rất nhiều trong việc giúp hoạch định được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp…

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thanh Hoa, Trưởng Ban truyền thông - Thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt đã nêu thực tế tại doanh nghiệp khi thực hiện làm báo cáo bền vững. Cả hệ thống của Bảo Việt có 200 chi nhánh phòng giao dịch trên 63 tỉnh, thành, song không nắm được một ngày đơn vị tiêu bao nhiêu tiền điện. Tuy nhiên khi làm báo cáo bền vững thì phát hiện ra rằng, một ngày tiêu đến 2 tỷ đồng tiền điện và nhiên liệu. Sau đó, Tập đoàn đã đưa ra các giải pháp về tiết giảm năng lượng như tắt đèn, thay thế bóng đèn tiết kiệm. Nhờ đó, một ngày tiết kiệm được 500 triệu đồng tiền nhiên liệu trong hệ thống.

Theo bà Hoa, thực hiện báo cáo phát triển bền vững là công cụ quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp. Bởi việc thực hiện này nhằm thể hiện trách nhiệm công bố thông tin minh bạch; nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường. Đồng thời, củng cố hình ảnh thương hiệu vì cộng đồng cũng như đạt được lợi thế cạnh tranh; tăng khả năng cân nhắc lợi ích các bên liên quan… Phát triển bền vững sẽ phải đi từ chất lượng, sản phẩm, con người và các bên liên quan./.

Minh Phương