Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên.

Trong số các dự án bị thu hồi đất kể trên có 34 dự án bị chấm dứt hoạt động đầu tư, 8 dự án bị thu hồi đất do dự án vi phạm và 28 dự án hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn.

Từ cuối năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU với nội dung cương quyết “Không điều chỉnh quy hoạch theo điều kiện nguồn lực và mục đích kinh doanh của các nhà đầu tư”; “Không gia hạn các dự án giao đất quá 5 năm và quyết liệt việc thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ và vi phạm pháp luật”.

Quảng Ninh kiên quyết thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, đảm bảo đúng quy định, hài hòa với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương để thu hút các nhà đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh yêu cầu các địa phương và các ngành chức năng thường xuyên và liên tục tiến hành rà soát, xử lý và thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nhiều dự án được giao đất từ 5 -10 năm nay nhưng chậm triển khai, thậm chí có dự án còn chưa khởi động đều bị chính quyền địa phương chấm dứt đầu tư và thu hồi đất.

Dù cương quyết xử lý những dự án chậm tiến độ, vi phạm, nhưng Quảng Ninh chú trọng việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp với phương châm chủ động đồng hành với mọi vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.

9 tháng năm 2017, Quảng Ninh đã tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trên 500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn; 29 cơ quan tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp; 13/14 địa phương đã chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức 37 hội nghị tại các địa phương, tiếp xúc trên 1.400 doanh nghiệp và trả lời gần 200 đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền...

9 tháng qua, Quảng Ninh có 1.720 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 7.050 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc đăng ký trong tỉnh là 14.476 đơn vị, với tổng số vốn là 145.485 tỷ đồng./.

Văn Đức/TTXVN