Gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại được thả xuống vùng biển tự nhiên
để tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ.

Đây là hoạt động do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2019); là hoạt động nhằm cụ thể hóa Bản ghi nhớ triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc bộ giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã ký kết vào năm 2017, nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc.

Tại buổi lễ, gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên. Theo kế hoạch triển khai năm 2019, trên phạm vi cả nước có 45 tỉnh, thành phố tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, ước tính gần 30  triệu con giống thủy sản các loại được thả xuống thủy vực, góp phần không nhỏ phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần phát triển nghề cá trong Vịnh Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cũng như nhân dân hai nước.

Thông qua hoạt động này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát động toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau; tổ chức thả bổ sung giống các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Tin, ảnh: Phạm Quỳnh