Ngày 13/9, UBND TP Hồ Chí Minh chính thức triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Người dân làm thủ tục tại Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM. (Ảnh: Đức Thắng)

Quyết định số 15/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện thủ tục biên phòng điện tử đối với người, người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên biên giới đất liền; tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến và rời cửa khẩu cảng; cấp thị thực tại các cửa khẩu quốc tế biên giới đất liền và cửa khẩu cảng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý trên địa bàn TP Hồ Chí Minh  sẽ góp phần thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, phục vụ cho xu thế hội nhập, phát triển của TP Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - du lịch, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng ở khu vực phía Nam./.

 

HM