Theo đó, chè là một trong những ngành hàng quan trọng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Việc duy trì và phát triển bền vững các thị trường tiêu thụ sẽ đóng góp quan trọng trong ổn định cuộc sống người trồng chè, lao động ngành chè và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chè.

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Nhằm tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm chè tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, giữ vững thị trường bằng chất lượng, uy tín của sản phẩm chè Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt quan điểm phát triển và giữ vững thị trường phải dựa trên nền tảng chất lượng, uy tín, thương hiệu của sản phẩm chè Việt Nam. Theo đó, cần tăng cường quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị, tuân thủ quy định về môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và lưu thông trên thị trường.

Trong đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè. Đặc biệt là về các hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không nằm trong danh mục cho phép, không tuân thủ về liều lượng và thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép trong sản xuất, chế biến chè gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm và uy tín của ngành chè.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất các cơ sở chế biến chè có dấu hiệu vi phạm, có cảnh báo lạm dụng phụ gia, hóa chất, phẩm màu không đúng đối tượng, không được phép sử dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, tuyên truyền, vận động các cơ sở chế biến chè ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong sản xuất, chế biến chè khô để tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu chè của địa phương./.

 

BT