• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững
16/01/2019
(ĐCSVN) – Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hơn 300 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 245 nghìn lao động; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống...
Hưng Yên: Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách
16:00 30/11/2018
(ĐCSVN) – Trong 16 năm qua (2002 - 2018), được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, tín dụng chính sách ngày càng lớn mạnh. Đến nay, tổng nguồn vốn tại chi nhánh đến nay đạt trên 2.502 tỷ đồng, tăng gấp 14,9 lần so với năm 2002.
Nghiên cứu áp dụng mô hình tiết kiệm nhà ở phù hợp với Việt Nam
22:07 21/11/2018
(ĐCSVN) - Việc tham khảo mô hình tiết kiệm nhà ở của các nước trên thế giới để áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam là hết sức cần thiết. Đây là cơ hội quý để các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng mô hình tiết kiệm nhà ở phù hợp với Việt Nam.
Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Thanh Hóa
15:32 12/11/2018
(ĐCSVN) - Là tỉnh có diện tích đứng thứ 5 cả nước, Thanh Hóa nằm ở cực Bắc Trung Bộ với đầy đủ các loại địa hình, các loại sinh thái. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, NHCSXH tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.
Người phụ nữ làm “cầu nối” hiệu quả giữa chị em và nguồn vốn tín dụng chính sách
17:41 26/10/2018
(ĐCSVN) - Với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên trong việc vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nhiều năm qua, chị Lê Thị Minh ở xã Phúc Trạch (Bố Trạch) đã thực sự là "cầu nối" hiệu quả giữa chị em và nguồn vốn tín dụng chính sách.
Tín dụng chính sách xã hội góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ
16:53 22/10/2018
(ĐCSVN) - Việc cung cấp tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH đã không những đáp ứng nhu cầu tài chính của phụ nữ nghèo mà còn nâng cao năng lực và địa vị xã hội của họ, góp phần vào sự tiến bộ của phụ nữ nông thôn.
​ Tín dụng chính sách: Công cụ hỗ trợ trực tiếp cho giảm nghèo
16:39 17/10/2018
(ĐCSVN) - Giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, xây dựng nông thôn có hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp... góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị.
Chính phủ tặng bằng khen cho 8 huyện thoát nghèo giai đoạn 2016-2020
17:03 12/10/2018
(ĐCSVN) – Nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và đặc biệt là ý thức nỗ lực vươn lên của người nghèo nên kết quả giảm nghèo từ năm 2016 đến nay tại các địa phương trong cả nước đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, trong đó có 8 huyện thoát nghèo giai đoạn 2016-2020.
Nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 4.497 tỷ đồng
17:08 11/10/2018
(ĐCSVN) - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm giai đoạn 2016-2018.
NHCSXH Bố Trạch: Doanh số cho vay 9 tháng 2018 đạt 168.416 triệu đồng
15:55 10/10/2018
(ĐCSVN) – Với 15 chương trình tín dụng đang được triển khai, doanh số cho vay 9 tháng 2018 đạt 168.416 triệu đồng, tăng 58.476 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước với 5.171 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ 9 tháng đạt 135.052 triệu đồng, tăng 44.667 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.