• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Tín dụng chính sách xã hội giúp nông dân vươn lên thoát nghèo
18/10/2019
(ĐCSVN) - Những năm gần đây, nhờ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã có bước phát triển mạnh mẽ về cả nguồn vốn giải ngân cũng như hiệu quả sử dụng vốn.
Cán bộ tín dụng chính sách và lời hứa “phục vụ nhân dân”
16:38 18/09/2019
(ĐCSVN) - Cuộc đời là “vay” và “trả”. Chúng ta được người dân trả lương, vậy phải có trách nhiệm “trả” lại bằng sự cống hiến, tận tụy trong công việc. Lời hứa “phục vụ nhân dân” cũng như món “nợ” mà mỗi người chúng ta phải “trả”. Chúng ta đang “vay” của bà con niềm tin thì cũng phải “trả” bằng niềm tin!
Phát huy hiệu quả của Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại Bố Trạch, Quảng Bình
16:57 17/09/2019
(ĐCSVN) - Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng hiệu quả góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Huy động được 1.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh
21:06 16/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 16/9/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (1.000 tỷ đồng).
Sơ kết 05 năm triển khai Chỉ thị số 40 tại tỉnh Đắk Lắk
16:09 13/09/2019
(ĐCSVN) - Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị - xã hội đã đưa chất lượng tín dụng chính sách được nâng lên rõ rệt, nhất là hiệu quả sử dụng vốn vay của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk.
Tạo thuận lợi cho người lao động nghèo vay vốn đi xuất khẩu lao động
18:38 12/09/2019
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.
Huy động được 622 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh
20:19 09/09/2019
(ĐCSVN) - Ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).
Tiến tới dịch vụ ngân hàng số cho người nghèo
19:44 09/09/2019
(ĐCSVN) – Dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Tài chính toàn diện và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Thương Mại Úc tài trợ.
Đáp ứng đủ vốn với đối tượng chính sách
15:33 05/09/2019
(ĐCSVN) – Ngành Ngân hàng đã ban hành nhiều cơ chế chính sách và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục vụ nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cho người dân, doanh nghiệp, trong đó đặc biệt tập trung cho đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Hà Nội đi đầu về tín dụng chính sách từ cơ chế đặc thù riêng có
11:28 31/08/2019
(ĐCSVN) - Hà Nội là địa phương đứng đầu trong cả nước về nguồn vốn ngân sách ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).