• Ngân hàng chính sách xã hội vì mục tiêu xóa đói, giảm nghèo  

Gia Lai: Tín dụng chính sách tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS
14/05/2018
(ĐCSVN) – Cần duy trì nguồn vốn nhà nước đầu tư cho tín dụng chính sách và chuyển vốn kịp thời cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để chủ động cho vay, từng bước tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Gia Lai.
Hòa Bình: Tín dụng chính sách thực sự là giải pháp giảm nghèo hữu hiệu, thiết thực
17:09 15/11/2017
(ĐCSVN) – Là một tỉnh miền núi được ví là “cửa ngõ Tây Bắc”, Hòa Bình đang trên đà phát triển dù vẫn còn nhiều khó khăn. Trong hành trình vượt khó ấy, có thể nói, chặng đường đồng hành cùng người nghèo với các đồng vốn tín dụng chính sách ưu đãi trong 15 năm qua (2002-2017) được xem là một trong các giải pháp hiệu quả, tích cực.
Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững
16:27 09/11/2017
(ĐCSVN) - Ngày 9/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Tọa đàm “Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”.
Bố Trạch, Quảng Bình: Khi phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả
15:44 03/11/2017
(ĐCSVN) - 15 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch đã gắn kết hoạt động của hội với tín dụng chính sách, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội hỗ trợ thành viên bước qua cái nghèo phát triển kinh tế bền vững.
Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tín dụng chính sách đã phát huy hiệu lực, hiệu quả
15:15 31/10/2017
(ĐCSVN) - Sau 03 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát huy hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH.
Để tín dụng chính sách xã hội tiếp tục là công cụ kinh tế hữu hiệu trong giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững
15:03 31/10/2017
(ĐCSVVN) – 15 năm qua (2002-2015), tín dụng chính sách xã hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo nhân dân, nhất là các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách đồng tình ủng hộ. Trước những kết quả đáng khích lệ thời gian qua, NHCSXH quyết tâm tiếp tục đưa tín dụng chính sách là công cụ kinh tế hữu hiệu giảm nghèo đa chiều nhanh và bền vững.
Chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách không ngừng được nâng cao
08:17 31/10/2017
(ĐCSVN) – Trong chặng đường 15 năm hoạt động của mình (2002-2017), Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã không ngừng nâng cao hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách cũng như chất lượng tín dụng chính sách.
NHCSXH huyện Bố Trạch: 15 năm trên mặt trận giảm nghèo
09:07 11/10/2017
(ĐCSVN) - Hiệu quả của đồng vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn Bố Trạch (Quảng Bình) sau 15 năm vươn phủ khắp 30 xã, thị trấn của huyện đang chứng minh tín dụng chính sách là bàn đạp phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh biên giới.
“Hội, đoàn thể - cầu nối đưa vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo”
19:13 29/09/2017
(ĐCSVN) – Ngày 27/9 tại Hà Nội, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Hội, đoàn thể - cầu nối đưa vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo”.