Chiều 14/10/2019, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch tổ chức họp phiên thường kỳ quý III năm 2019, đồng chí Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch ghi nhận các kết quả đạt được trong quý III/2019 (Ảnh: PV)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ qúy III năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. NHCSXH huyện Bố Trạch đã tham mưu cho Ban đại diện thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Duy trì tốt giao dịch tại 30/30 Điểm giao dịch xã thị trấn trên địa bàn với 418 Tổ TK&VV.

Với 15 chương trình tín dụng đang được triển khai, doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 157.605 triệu đồng, với 3.764 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 122.774 triệu đồng. Trong đó, thực hiện Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của HĐQT NHCSXH về việc nâng mức cho vay lên tối đa 100 triệu đồng và thời hạn cho vay tối đa 10 năm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đến nay, đơn vị đã triển khai cho vay 558 món với số tiền 48.493 triệu đồng, có 262 món vay 100 triệu đồng/món số tiền là 26.200 triệu đồng.

Tổng dư nợ đến 30/09/2019 đạt 514.880 triệu đồng/518.001 triệu đồng, tăng 33.401 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,40% kế hoạch năm. Nợ quá hạn 392 triệu đồng, chiếm 0,08% trên tổng dư nợ.

Công tác huy động vốn đạt 89.102/91.323 triệu đồng tăng so với đầu năm là 9.780 triệu đồng, hoàn thành 97,6% kế hoạch năm. Trong đó: Huy động từ các tổ chức, cá nhân đạt 62.574 triệu đồng, tăng so với đầu năm 5.293 triệu đồng. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt 26.529 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 4.570 triệu đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện chuyển sang NHCSXH đạt 2.198 triệu đồng, tăng 600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

NHCSXH làm thủ tục giải ngân cho bà con vay vốn ngay tại Điểm giao dịch xã (Ảnh: PV)

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện cũng đã tổ chức được 287 phiên giao dịch tại xã, trong đó 270 phiên giao dịch định kỳ và tăng thêm 17 phiên giao dịch nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về giải ngân các chương trình tín dụng, chất lượng hiệu quả công việc tại Điểm giao dịch được nâng cao, thực hiện điều chỉnh thời gian giao dịch xã, rút ngắn thời gian giao dịch tại các Điểm giao dịch có dư nợ thấp. Kết quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã có 25 xã tốt, 05 xã khá, không có xã xếp loại yếu, trung bình, tỷ lệ giải ngân tại xã đạt 83,81%, tỷ lệ thu nợ gốc đạt 94,84%, tỷ lệ thu lãi 99,47%, tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 94,15%.

Để chuẩn bị tốt cho Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch truyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức Hội nghị, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo phân công như: Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện lựa chọn lập danh sách những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tín dụng chính sách để xem xét xác nhận trước khi giới thiệu cho phóng viên các báo để tuyên truyền. Phối hợp với các báo, đài phát thanh truyền hình địa phương và truyền hình Trung ương đăng tải, phát sóng tin, bài viết, phóng sự về kết quả, kinh nghiệm đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; kết quả hoạt động 17 năm của NHCSXH đến tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do Ban chỉ đạo Trung ương phát động, NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp với 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai đến các cấp hội cơ sở, hội viên và cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Kết quả đã có gần 200 bài tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bố Trạch ghi nhận các kết quả đạt được trong quý III.2019. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, Các hội, đoàn thể cấp xã, Trưởng thôn, Tổ TK&VV vận động, tuyên truyền các hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn bình xét cho vay, đảm bảo kết hợp giải ngân trong phiên giao dịch xã hết nguồn vốn mới phân giao và vốn thu hồi. Đẩy mạnh thu hồi nợ đến hạn, công tác đối chiếu nợ, đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho các hội đoàn thể, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ TK&VV, đưa việc sinh hoạt Tổ theo lịch cố định hàng tháng đi vào nề nếp, có chất lượng.

PV