(ĐCSVN)  Đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi (NCT) trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 

 Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.  Ảnh: Dương Ngọc


Theo Kế hoạch này, tỉnh Bình Phước phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% NCT từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hưởng bảo hiểm y tế và được hỗ trợ mai táng phí khi qua đời; 95% NCT được phụng dưỡng chăm sóc đời sống cả về vật chất và tinh thần; 90% NCT được khám, chữa bệnh và được chăm sóc sức khỏe tại nơi cư trú; NCT khi bệnh tật đau yếu được khám điều trị bệnh, được hưởng sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng xã hội;…

Về các nội dung hoạt động của Kế hoạch, tỉnh Bình Phước xác định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật và cơ chế chính sách đối với NCT; thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội đối với NCT; trợ giúp đột xuất cho NCT; hoạt động phụng dưỡng chăm sóc NCT; hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT; hoạt động phát huy vai trò của NCT; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác NCT;…