(ĐCSVN)  Từ ngày 1/9/2013, Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT của liên Bộ: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư này hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.

Theo Thông tư, tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ. Thông tư không áp dụng đối với trường hợp được xác định là tai nạn lao động, được chủ sử dụng lao động trợ cấp, bồi thường theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật Lao động.

Về các hình thức hỗ trợ, Thông tư quy định rõ:

Hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với người bị tai nạn. Trong đó, đối với người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thì việc thanh toán chi phí y tế cho cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút đối với người bị tai nạn được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHYT.

Đối với người bị tai nạn không tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí y tế cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút bằng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo quy định cụ thể tại Luật Bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đối với người bị tai nạn trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. Trong đó, thu nhập thực tế bị mất là thu nhập của người bị tai nạn bị mất trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút. Thu nhập thực tế bị giảm sút là thu nhập của người bị tai nạn bị giảm sút trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Nếu người bị tai nạn có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì mức hỗ trợ tính theo mức lương, tiền công đang tham gia đóng BHXH và thu nhập thực tế ổn định khác được cơ quan chi trả xác nhận (nếu có) của tháng liền kề chia theo ngày (số ngày trong tháng tính theo hợp đồng tham gia BHXH) trước khi bị tai nạn nhân với thời gian (số ngày) cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Nếu người bị tai nạn có thu nhập xác định được nhưng không tham gia BHXH, thì mức hỗ trợ tính theo thu nhập bình quân hàng tháng của 3 tháng liền kề (nếu chưa đủ 3 tháng thì tính bình quân của các tháng thực tế) trước khi bị tai nạn chia theo ngày (số ngày trong tháng là 26 ngày) nhân với thời gian (số ngày) cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút;

Nếu người bị tai nạn không xác định được thu nhập hoặc thu nhập không ổn định, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại. Trường hợp không tính được mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại thì áp dụng cách tính theo thu nhập bình quân hàng tháng của người làm công ăn lương chia theo khu vực thành thị, nông thôn, loại hình kinh tế ngoài nhà nước chia theo ngày (số ngày trong tháng là 26 ngày) nhân với thời gian (số ngày) cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất hoặc giảm sút.

Thông tư cũng quy định hỗ trợ cho cả trường hợp người bị nạn 
là người nước ngoài có thu nhập từ các nguồn ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 
Cũng theo Thông tư, mức hỗ trợ 01 lần bằng mức thu nhập bị mất hoặc giảm sút nhưng tối đa không quá 30 lần mức thu nhập thực tế bị mất của người bị tai nạn./.