(ĐCSVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn công tác trợ giúp xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

 

Cứu trợ cho gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 10
 tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. (Ảnh: Trần Quỳnh)

Công văn nhấn mạnh, trong năm 2013, tình hình thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đợt thiên tai lớn như lốc xoáy, lũ quét, mưa đá tại các tỉnh miền núi phía Bắc, bão và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Theo đó, nhằm bảo đảm  không để người dân nào bị đói, không có Tết, Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai cần thực hiện tốt việc rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và giáp hạt đầu năm 2014. Đồng thời, chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói. Trong trường hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, UBND các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ gạo từ nguồn Trung ương gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước 25/12/2013 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương cũng cần thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ trước ngày 24/01/2014.