(ĐCSVN) - Vừa qua, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Sơn La phối hợp với trường Cao đẳng Sơn La tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ, chuyên viên các sở, ngành, trường, hội, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐTB&XH; Cán bộ Phòng LĐTB&XH, trung tâm giáo dục các huyện, thành phố; Cán bộ trực tiếp làm công tác LĐTB&XH thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 ngày tập huấn, các học viên được học tập các nội dung như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, tác nghiệp, mục đích và chức năng của công tác xã hội; Tiến trình công tác xã hội, nhân viên xã hội và những nguyên tắc cơ bản trong tiến trình tác nghiệp; Các phương pháp cơ bản của công tác xã hội; Tham vấn, công tác xã hội cá nhân, công tác xã hội nhóm; Quản trị công tác xã hội, xây dựng và thực hiện dự án phát triển cộng đồng.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên có thể nắm bắt được về nội dung, xác định được nhiệm vụ và tầm quan trọng của nghề công tác xã hội, nâng cao kỹ năng theo dõi, phương pháp triển khai các chính sách trợ giúp cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn, nhằm cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La.