(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 334/TB-VPCP, ngày 03/9/2013 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2013 của Ủy ban Quốc gia.

Thông báo cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên cả nước tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc xây dựng, triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 đã và đang được Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam... và 18 tỉnh, thành phố tích cực thực hiện. Các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được duy trì và phát triển, phong phú về mô hình, hình thức hoạt động, tăng về cả số lượng và chất lượng. Đã có trên 2 triệu người cao tuổi tham gia ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

 

 Ảnh minh họa. Nguồn: suckhoedoisong.vn

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 45/63 tỉnh, thành phố chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi theo Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công tác tập huấn triển khai Chương trình còn chậm, chưa chủ động lồng ghép các hoạt động của đơn vị với công tác người cao tuổi.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đôn đốc các địa phương xây dựng và triển khai Chương trình hành động về người cao tuổi; nghiên cứu những nội dung thiết thực, kinh nghiệm tốt của 18 tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để hướng dẫn các địa phương khác trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về người cao tuổi; đặc biệt là ở các địa phương chưa ban hành Chương trình hành động về người cao tuổi, các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và một số tỉnh miền núi; hoàn thành công tác kiểm tra trong tháng 11/2013. Đồng thời,phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác đào tạo, tập huấn năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi, đặc biệt là triển khai Chương trình hành động người cao tuổi.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đề án hỗ trợ ban đầu cho Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở cơ sở, tập trung vào các vùng khó khăn. Đồng thời, Bộ Y tế triển khai và tăng dần số tỉnh tham gia Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng”; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện ưu tiên khám, chữa bệnh cho người cao tuổi ở các bệnh viện. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai kế hoạch định kỳ thông tin, truyền thông các nội dung chuyên đề về người cao tuổi; giới thiệu các mô hình, hoạt động hiệu quả về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, củng cố Ban Công tác, Ban Đại diện người cao tuổi theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Chỉ đạo Ban Công tác người cao tuổi, các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương./.