(ĐCSVN) Sau 2 năm thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội (CTXH), TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều nội dung công việc: tuyên truyền về nghề CTXH, chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ làm CTXH, triển khai các nội dung hoạt động CTXH... nhằm góp phần nhanh chóng thực hiện các mục tiêu mà Đề án đưa ra.

Cách đây 2 năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nghề CTXH, trong đó đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2015, phát triển đội ngũ làm CTXH tăng 10% so với số hiện có và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho 50% trong số này. Từ 2016 2020, thành phố phấn đấu phát triển đội ngũ lên 10%, đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn cho 30% số cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên còn lại; hỗ trợ xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ CTXH cấp quận, huyện. Trong đó, mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ 1 – 2 người không chuyên trách hoặc cộng tác viên CTXH. Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng một mô hình điểm Trung tâm cung cấp dịch vụ CTXH cấp thành phố...

Đội viên đội CTXH của TP.HCM tham gia các hoạt động giúp đỡ người
khuyết tật Ảnh: congtacxahoi.vn

Sau hai năm triển khai thực hiện Kế hoạch, đến nay tất cả các sở, ban, ngành của thành phố đã tiến hành triển khai thực hiện phần việc của mình một cách nghiêm túc, hiệu quả: tuyên truyền, phổ biến về CTXH đến các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tình nguyện tham gia CTXH; tổ chức hội thảo tư vấn về nghề CTXH; xây dựng mô hình, quy chế hoạt động kết nối cung cấp dịch vụ CTXH giữa các cơ sở trên địa bàn; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về nghề CTXH, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và cộng đồng xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là cho những người yếu thế, các đối tượng xã hội...

Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ cũng được chú trọng. Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thành phố phối hợp với các ban, ngành liên quan đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyên môn CTXH (trình độ trung cấp, nghiệp vụ CTXH...) cho đội ngũ cán bộ chuyên trách tại các quận, huyện đoàn, nhân viên tại các cơ sở xã hội trong và ngoài công lập, các đội nhóm CTXH; đã cấp gần 600 giấy chứng nhận hoàn thành lớp nghiệp vụ CTXH; đào tạo gần 40 cán bộ thêm trình độ trung cấp CTXH; đào tạo 200 cán bộ CTXH đang làm việc tại các cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn. Cùng với đó, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Thành phố đã cử 45 cán bộ, nhân viên chuyên trách tham dự hội thảo, tập huấn CTXH đối với người sử dụng ma túy, quản lý trường hợp, quản lý chăm sóc trẻ đặc biệt; 12 người tham dự lớp quản lý CTXH cao cấp; chọn 4 trường trung cấp nghề tham gia đào tạo nghề CTXH; phối hợp Ủy ban phòng, chống AIDS Thành phố tổ chức các lớp CTXH cho 150 lượt cộng tác viên.

Đặc biệt, Thành phố đã thành lập Văn phòng Kết nối tình nguyện (Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên), xây dựng website cung cấp thông tin về CTXH vào hoạt động; thành lập được 30 đội CTXH với gần 1.000 đội viên thuộc các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn, coi đây là lực lượng chính triển khai hoạt động công tác xã hội bề nổi. Trên thực tế, các đội CTXH này đã hoạt động rất tích cực, có hiệu quả./.