Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ,
Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Kiều Giang)

Ngày 9/8/2018, tại Hà Nội, Đảng uỷ Ngoài nước tổ chức Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2018. Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách công tác Đảng ngoài nước đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 Tham dự Hội nghị còn có một số đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ngoài nước, các đồng chí Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng uỷ Ngoài nước qua các thời kỳ; cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng uỷ Ngoài nước.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng uỷ Ngoài nước nhấn mạnh: Mục tiêu của Hội nghị là kiểm điểm hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung trao đổi, bàn biện pháp, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công tác đảng ngoài nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai mạnh mẽ. Vì vậy, Hội nghị cần tập trung thảo luận về các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách Đảng uỷ Ngoài nước ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngoài nước đã đạt được trong thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác đảng ngoài nước.

Đồng chí Phạm Bình Minh yêu cầu Đảng bộ Ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động; coi trọng công tác xây dựng đảng từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác đảng ngoài nước phải làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo, tham mưu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các đồng chí Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận, ý kiến phát biểu, tập trung phân tích, đánh giá sâu sắc, nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng và Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng ngoài nước, thực hiện đúng phương châm đã đề ra “Tăng cường đoàn kết, dân chủ; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”. 

Nhân dịp này, Đảng ủy Ngoài nước trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và có tác phẩm đạt giải thưởng "Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I (2016-2018)./.

Kiều Giang