(ĐCSVN) - Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều vùng nông thôn đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất làm thay đổi bộ mặt nông thôn rõ rệt. Tuy nhiên cùng với việc các nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm ở các vùng nông thôn đã khiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là môi trường nước.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu một số hình ảnh về môi trường nước nông thôn bị ô nhiễm nặng do nguồn nước thải ở các công ty xí nghiệp đóng trên địa bàn xả ra.