Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành (TTCN) năm 2018, toàn ngành BHXH đã triển khai thực hiện kiểm tra, TTCN và thanh tra liên ngành theo kế hoạch.

Tính đến hết tháng 7 năm 2018, tổng số đơn vị sử dụng lao động được thanh tra, kiểm tra (TTKT) của toàn ngành là 8.118 đơn vị, trong đó: Số đơn vị được TTCN là 3.222 đơn vị;  Số đơn vị được TTKT liên ngành là 3.015 đơn vị; Số đơn vị được kiểm tra là 1.881 đơn vị.

Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

 Qua công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phát hiện hơn 17.700 lao động chưa được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền truy đóng là 45.022 triệu đồng.

Số lao động đóng không đúng mức quy định là 24.401 lao động. Số tiền truy đóng do đóng thiếu mức quy định là 24.891 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số tiền phải thoái thu, hoàn trả do đóng không đúng đối tượng, đóng thừa thời gian là 1.808 triệu đồng.
Trong 7 tháng đầu năm 2018, toàn ngành BHXH đã xử lý vi phạm hành chính 407 đơn vị với số tiền xử phạt vi phạm hành chính phải thu là 11.248 triệu đồng, trong đó số tiền đã thu mới có 2.879 triệu đồng.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam xác định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT…/.

Thu Hằng