Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc Kỳ họp


Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, HĐND TP cũng đã nhất trí thông qua 23 Nghị quyết tại Kỳ họp với tỷ lệ thống nhất cao.

Kỳ họp cũng đã tiến hành công tác nhân sự về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Kết quả Kỳ họp đã khẳng định trách nhiệm, sự nỗ lực của HĐND TP, UBND TP, của các cơ quan liên quan trong việc quyết tâm, đồng hành thực hiện các chủ trương của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP và chấn chỉnh kịp thời những bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng từ khâu chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng các tài liệu Kỳ họp; chủ động, đồng hành của các Ban trong thẩm tra và cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu cho đại biểu HĐND TP…cho đến chương trình, nội dung, việc điều hành kỳ họp được sắp xếp, tổ chức khoa học, linh hoạt. Nội dung thảo luận và chất vấn đã được lựa chọn, phân chia hợp lý theo nhóm vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn và phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố.

Cách thức chất vấn và trả lời chất vấn “xoáy” vào những vấn đề bức xúc, ngắn gọn, nhưng hiệu quả; phát huy dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết và chính kiến của đại biểu trong thảo luận và chất vấn…qua đó đã chỉ ra các nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp cụ thể, căn cơ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến. Không khí kỳ họp diễn ra sôi nổi, dân chủ đáp ứng phần nào sự mong đợi của cử tri và cũng đã được dư luận xã hội đánh giá cao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo tinh thần Nghị quyết được Kỳ họp lần này vừa thông qua, ông Nguyễn Nho Trung lưu ý, thời gian đến TP tiếp tục kiên định, kiên trì chủ trương phát triển bền vững, thông minh, hài hòa, hướng đến sự hưởng thụ của người dân và cộng đồng, không vì phát triển nhanh, phát triển nóng, vì “chạy đua” với các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP mà ảnh hưởng đến môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ từ khâu phát huy, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đến cải cách hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra.

“Nhiệm vụ quan trọng và dài hạn là phải tập trung triển khai ngay Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị với những nội dung, kế hoạch hết sức cụ thể; đồng thời nỗ lực, quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm. Trước mắt, tập trung hoàn thành Quy hoạch chung đúng lộ trình đề ra một cách chất lượng; thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, nhất là các nôi dung cam kết tại “Chương trình Tọa đàm mùa Xuân”; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch; tiếp tục thực hiện nhất quán, hiệu quả Thông báo 331 trên tinh thần kiên trì, bền bỉ, từng bước khắc phục bất cập của quá trình phát triển nóng, sự đồng thuận của cộng đồng, doanh nghiệp và tính khả thi trong thực hiện; tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân đã đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - xã hội nhất là các Chương trình thành phố “5 không” “3 có”, đề án giảm nghèo và các chính sách chăm lo gia đình chính sách người có công. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội các tệ nạn ma túy, cờ bạc, bảo kê... Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là các giải pháp hiệu quả hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố và giảm thiểu tai nạn giao thông. Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng thời chủ động xây dưng các chương trình, kế hoạch năm 2020 và trung hạn 2020-2025”- Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung yêu cầu.

 

Lãnh đạo Thành ủy và Thường trực HĐND TP Đà Nẵng
tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới vừa được bầu tại Kỳ họp


Trước đó, Kỳ họp đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, Kỳ họp tiến hành các bước và thủ tục theo Luật định miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đối với ông Phạm Tấn Xử do chuyển công tác. Đồng thời bầu bà Cao Thị Huyền Trân, Phó ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng (Khóa IX), nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số phiếu 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành.

Cũng tại Kỳ họp lần này, ông Ngô Quang Vinh, nguyên Giám đốc Sở Du lịch thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố với do nghỉ hưu theo chế độ; đồng thời bầu bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Ủy viên UBND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với tổng số phiếu 42/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành.

Cùng với những nội dung trên, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cũng đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Bá Cảnh theo nguyện vọng cá nhân. Theo đó, đã có 41/42 đại biểu HĐND có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 85,41% so với tổng số đại biểu HĐND thành phố có mặt tại Kỳ họp./.

 

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng