Lễ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
(Ảnh: Bích Liên).

 Chiều ngày 17/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai trương bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng. Trong đó, có 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương, 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết, 37 thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết, 15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện, Bộ Nội vụ đã thực hiện theo đúng quy định, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính đã được công bố. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thuộc bộ. Áp dụng hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số của bộ kết nối trục liên thông văn bản quốc gia… Đến nay, bộ phận một cửa tại Bộ Nội vụ đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Bộ Nội vụ là Bộ thứ ba trong các bộ, ngành Trung ương tổ chức khai trương và đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động. Song việc hoàn thành đưa bộ phận một cửa đi vào hoạt động mới chỉ là khởi đầu của công việc.

Vì vậy, để việc triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ triển khai, thực hiện tốt việc xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục; rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm các quy trình thủ tục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính…; đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân và các tổ chức./.

Bích Liên