Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017, xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của Công ước Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam 2012, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi lần thứ hai với chủ đề “Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012”.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

Nội dung thi tập trung vào một số văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, một số Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập. Theo đó, trọng tâm vào các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015; Pháp luật về đất đai: Quyền, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất; quyền của nhà nước đối với đất đai; thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Công ước Luật biển 1982: Quá trình hình thành, các quy định của UNCLOS 1982 so với các văn bản pháp lý trước đó; nội dung UNCLOS 1982; việc thực hiện chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển của Việt Nam trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Quốc tế (UNCLOS 1982…).

Các thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh). Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.

Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: www.http://pbgdpl.moj.gov.vn.

Vy Thảo