Theo đó, 6 tháng qua, các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên theo dõi, cập nhật việc tiếp nhận, giải quyết và xử lý các thông tin phản ảnh liên quan đến hành vi tham nhũng, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

Báo cáo chỉ rõ chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi. Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ cũng chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tòa nhà hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Anh Tuấn)

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 388 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 4.438 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua đó, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 749 triệu đồng nộp ngân sách và 7.617 triệu đồng nộp quỹ BHXH quận Liên Chiểu; ban hành 2.543 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số 6.846 triệu đồng.

Cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn đã tiếp nhận 38 đơn tố cáo. Qua công tác giải quyết tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, từ nay tới cuối năm, UBND thành phố sẽ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Về quản lý đầu tư xây dựng các dự án, Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các dự án; thường xuyên thanh tra, giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát; có biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công không thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Thành phố cũng quyết tâm thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.../.

Anh Tuấn