Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn, tổng số điểm Chỉ số CCHC của Bộ năm 2018 đạt 86,53/100 điểm, xếp thứ 3/18 bộ, là năm thứ 3 liên tiếp Bộ tăng giá trị điểm và thăng hạng trong đánh giá Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, tổng giá trị điểm số của Bộ Tư pháp đều tăng giá trị đối với điểm chấm qua thẩm định cũng như đánh giá điều tra xã hội học. Phân tích 7 lĩnh vực đánh giá chỉ số cải cách cấp bộ năm 2018 cho thấy, lĩnh vực xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đạt 100% số điểm. Thứ hai là công tác chỉ đạo điều hành CCHC và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đều đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90% theo yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: TH.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: chưa đạt tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng quy định việc xin lỗi người dân” việc tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị chưa đạt mục tiêu đặt ra…

Tại Tọa đàm, các ý kiến đánh giá cao việc liên tiếp thăng hạng của Bộ Tư pháp, tuy nhiên cũng lưu ý khi chỉ số tự đánh giá của Bộ không cao với tổng số 37,5/100; cán bộ thực hiện CCHC đánh giá xếp 14/19 Bộ. Mặc dù Bộ Tư pháp đứng thứ 3 năm 2018 nhưng xét giá trị điểm tuyệt đối lại cách xa so với cơ quan đứng thứ 2… Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Tư pháp cần phải tiếp tục nỗ lực, tập trung cải thiện các tiêu chí thành phần chưa đạt kết quả cao.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, để công tác CCHC thực chất, hiệu quả, các đơn vị thuộc Bộ cần tiếp tục cố gắng, không ngừng đổi mới, quan trọng hơn là phải tăng được giá trị điểm, có thể đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của người dân, tổ chức.

Nhấn mạnh công tác CCHC đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các đơn vị, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cùng suy nghĩ, trăn trở, tham mưu để hoàn thiện trong chính lĩnh vực do mỗi đơn phụ trách.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cùng nhau rà soát lại dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện; rà soát lại quy trình, thủ tục nội bộ để đạt được sự hài lòng của các đơn vị thuộc Bộ…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 7 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích, đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2019./.

Thu Hằng