Chiều 24/1, Thanh tra TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trò chuyện cùng cán bộ ngành Thanh tra Thành phố

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra Thành phố đã đạt được trong năm 2018, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Chỉ ra những kết quả tích cực đạt được và những tồn tại mà ngành Thanh tra Thành phố cần khắc phục trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, trong năm 2019, phải tập trung giải quyết các khiếu nại của dân, củng cố thêm niềm tin trong xã hội. Cụ thể, triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 và các đoàn thanh tra đột xuất; tập trung giải quyết dứt điểm 12 vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám sát, bảo đảm quá trình tiến hành các đoàn thanh tra đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành Thanh tra Thành phố.

Kịp thời tham mưu hiệu quả cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; phát huy tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quyết tâm không để phát sinh mới vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và tập trung nguồn lực, thời gian để tham mưu cho Thành phố giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị ngành Thanh tra Thành phố chủ động quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức và toàn hệ thống chính trị nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng; tham mưu hiệu quả việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Thành ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngoài ra, Thanh tra Thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát trong nội bộ ngành, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của ngành; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, có trình độ bản lĩnh; xây dựng đội ngũ thanh tra liêm chính, chí công, vô tư, là những tấm gương đi đầu trong việc chống nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng và chấp hành kỷ cương, pháp luật, luôn xứng đáng với vai trò là công cụ thiết yếu của chính quyền trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước.

Chủ tịch UBND Thành phố tin tưởng với nỗ lực của ngành Thanh tra, những kế hoạch đề ra năm 2019 sẽ hoàn thành, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2018, kế hoạch thanh tra của từng sở ngành, quận, huyện được xây dựng sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của Thành phố và địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục cơ bản sự chồng chéo, trùng lắp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Các đoàn thanh tra thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 1 nghìn tỷ đồng, 5 căn nhà, 117,5m2 đất. Đã kiến nghị thu hồi gần 900 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 202 tập thể, 283 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 14 vụ.

Xác định năm 2018 là thời điểm diễn ra việc kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa X nên 1/3 các đoàn thanh tra theo kế hoạch đều gắn kết nội dung thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì trong thực hiện 7 chương trình đột phá.

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành Thanh tra Thành phố đã tiếp 9.122 lượt người dân, tiếp nhận và xử lý 13.953 đơn, đạt tỷ lệ 100%; tham mưu giải quyết 900/1.210 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 74,38%. Qua giải quyết khiếu nại, nhất là trong lĩnh vực khiếu nại về bồi thường, ngành Thanh tra Thành phố đã tham mưu cho UBND các cấp xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tại dự án cho phù hợp thực tế, đem lại quyền lợi cho công dân với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra Thành phố đã tổ chức 52 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đã kết thúc 50 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền hơn 15 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 15,4 tỷ đồng (đã thu hơn 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,62%); kiến nghị xử lý hành chính 20 tập thể và 38 cá nhân…

Trong năm 2019, ngành Thanh tra Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn thanh tra, công khai, minh bạch kết luận thanh tra để Mặt trận và người dân giám sát và duy trì hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra. Cùng với đó, phối hợp, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, ngành Thanh tra Thành phố cũng kiên trì, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Thường trực Thành ủy, UBND TP liên quan đến 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài./.

Tin, ảnh: V.Lê