Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm TP Hà Nội vừa đánh giá kết quả triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2018.

Theo đó, thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP), UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ 15/4 đến 15/5, đã có 700 đoàn thanh tra, kiểm tra, (TP tổ chức 14 đoàn; quận, huyện, thị xã 84 đoàn, xã, phường, thị trấn 602 đoàn) kiểm tra 18.218 cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Qua đó, phát hiện 3.410 cơ sở vi phạm, xử lý hành chính 1.150 cơ sở với tổng số tiền phạt 5,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã tăng cường lấy các mẫu xét nghiệm an toàn thực phẩm gồm 48 mẫu nông lâm thủy sản; 11 mẫu nước uống đóng chai; một mẫu thạch rau câu và một mẫu thủy sản. Kết quả xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm đạt 88,6%. 

Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm TP đề nghị cơ quan chức năng Trung ương như: Hải quan, Công an, Quản lý thị trường... tăng cường kiểm tra và ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục vào nội địa; nhập lậu hoặc tạm nhập nhưng không tái xuất sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn để đưa vào tiêu thụ trên thị trường Hà Nội.

Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn Thành phố cần tăng cường công tác quản lý ATTP, xây dựng các điểm giết mổ tập trung; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trong nội thành để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục tăng cường triển khai thí điểm hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP.../.

Phương Anh