Nhiều nước vẫn cho vận tải hàng hoá nguy hiểm qua hầm nhưng áp các quy định rất đặc biệt và nghiêm ngặt
(Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: baogiaothong.vn)

Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 191/BC-BTP ngày 2/8/2018; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm và quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trong đó bao gồm cả các quy định về điều kiện kinh doanh vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, trình Chính phủ theo quy định./.

Mạnh Hùng