Ngày 15/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về việc hướng dẫn thực hiện chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật.

Đây là nhiệm vụ được giao cho Bộ Tư pháp tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 theo hướng nâng xếp hạng Chi phí tuân thủ pháp luật (B1) lên từ 5 – 10 bậc, năm 2019 ít nhất 2 bậc.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Đặng Thanh Sơn cho biết: Để tổ chức triển khai nhiệm vụ “Nâng xếp hạng chỉ số B1 lên từ 5 – 10 bậc, năm 2019 ít nhất 2 bậc” bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao, Cục đã tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu hướng dẫn việc nâng xếp hạng chỉ số B1.

Cụ thể, Cục đề xuất nhu cầu hợp tác quốc tế hỗ trợ thực hiện nâng xếp hạng chỉ số B1; Cục cũng đã chủ động nghiên cứu tài liệu bước đầu như hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. … để xác định nội dung, phạm vi của chỉ số, giải pháp cơ bản đối với trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong giảm chi phí tuân thủ pháp luật; đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của một số Bộ, ngành…

 

Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Đặng Thanh Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TH.


Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho hay, về các chỉ số được giao trong Nghị quyết 02/NQ-CP, hấn mạnh tinh thần là làm từng bước một và các bộ, ngành phải chủ động triển khai, ông Hiển đề xuất có thể căn cứ vào Nghị quyết 139 có nội dung về chi phí tuân thủ pháp luật để rà soát lại tình hình thực hiện Nghị quyết 139 và hướng dẫn chung cho các bộ, ngành.

Đồng quan điểm, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Nguyễn Thanh Tú  cho rằng nên bám sát Nghị quyết 139 để hướng dẫn cho các bộ, ngành được kịp thời và bảo đảm tính hợp lý, hướng đến đối tượng doanh nghiệp.

Nhấn mạnh thời điểm đánh giá chỉ số B1 vào tháng 10 tới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu phải khẩn trương có hướng dẫn để các bộ, ngành có cơ sở tổ chức triển khai, đảm bảo ban hành đúng kế hoạch được giao. Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật nhanh chóng nghiên cứu lựa chọn, đề xuất các tiêu chí của chỉ số B1, báo cáo Lãnh đạo Bộ để mời các bộ, ngành, chuyên gia thảo luận, đóng góp ý kiến…/.

Thu Hằng