Văn bản số 2600/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, Sở cũng đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm đưa vụ án ra xét xử...

 Tiếp theo bài phản ánh “tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần làm rõ hành vi trốn thuế” như thông tin, thương vụ mua bán giữa Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách - PV) và Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh (đơn vị mua cổ phần), tưởng như đã khép lại vì các thành viên (ban điều hành cũ Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu), đều thống nhất bán 100% phần vốn của mình, đồng thời đã có cam kết của mỗi thành viên sau khi đã nhận đủ toàn bộ số tiền là 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự việc đã không như mong đợi bởi còn nhiều vấn đề, khuất tất chưa được làm rõ và nguyên nhân dẫn đến các cuộc tranh cãi kéo dài và chưa có hồi kết này xuất phát từ việc chia tách doanh nghiệp thiếu minh bạch. Cụ thể, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) được thành lập ngày 16/11/1992. Ngoài các tài sản khác, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) sở hữu 2 tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 568525, thửa đất số 243, diện tích 624,2 m² tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và quyền sử dụng khu đất 20.000 m² tại Cỏ Ông, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tháng 12/2012, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) được tách ra làm 2 công ty gồm: Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách) và Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP.

Nhưng do liên quan đến tài sản chia, tách doanh nghiệp giữa 2 công ty là Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách) và Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP, chưa được các bên giải quyết dứt điểm. Từ những lý do trên đã phát sinh mâu thuẫn và là nguyên nhân khiến 2 doanh nghiệp này tranh chấp tài sản, bước đầu được xác định là do một phần lỗi của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Sở đã cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách) đang giữ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ và nhận thấy một số sai sót đã chính thức ra văn bản số 2600/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 09/5/2019, về việc kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh đã trả không đúng quy định cho Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách).

Cụ thể, tại Văn bản 2600, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, quá trình giải quyết thủ tục hành chính (chuyển hình thức sử dụng đất và đăng ký biến động) của 02 công ty dẫn đến tranh chấp bắt nguồn từ việc: Năm 2011, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Văn phòng đăng ký đất đai), thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển hình thức từ nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ).

Ngày 29/8/2011, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) được chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 624,2 m², đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo để sử dụng vào mục đích làm trụ sở văn phòng đại diện và trưng bày sản phẩm tại Côn Đảo.

Thửa đất 20.000 m2 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh: MK


Đến thời điểm này, các tài sản của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) vẫn đang được sở hữu 2 tài sản là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 568525, thửa đất số 243, diện tích 624,2 m2 tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyền sử dụng khu đất 20.000 m²  tại Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhưng đến tháng 12/2012, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ) được tách ra làm 2 công ty gồm: Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách) và Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP.

Sau một thời gian dài, đến ngày 23/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhận lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bao gồm: 1,2 tỷ tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ nhà đất và 1,1 tỷ (tiền chậm nộp) và đã được xác nhận nội dung chỉnh lý chuyển hình thức sử dụng đất với diện tích từ hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ).

Mặt khác, ngày 01/12/2017, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách) nộp hồ sơ đăng ký biến động thay đổi địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 20.84.2017/DD – TNMT(thành phần hồ sơ không có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất bản chính nhưng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh vẫn nhận hồ sơ, lý do: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 568525 ngày 01/6/2007 đang làm thủ tục hành chính chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của công ty…

Ngày 03/11/2018, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu đến nhận kết quả chuyển hình thức sử dụng đất và được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trả kết quả kèm theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 568525, mặc dù Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu không cung cấp được biên nhận hồ sơ mà chỉ đưa ra giấy ủy quyền của công ty và cam kết đã làm thất lạc biên nhận hồ sơ trên (nhưng thực chất biên nhận Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP đang giữ).

Liên quan đến vấn đề này, trong văn bản số 2600, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận xét: Theo hồ sơ chia tách, chuyển nhượng phần góp vốn do Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu và Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP cung cấp thì "tài sản là giá trị quyền sử dụng đất thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 thuộc Khu Trung tâm huyện Côn Đảo với diện tích 624,2 m²  và thửa đất diện tích 20.000 m² tại Khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo được chuyển sang cho Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP  trước khi ông Đăng Quang Vinh (Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh), nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty cũ).

Tuy nhiên, các công ty trên mới thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư mà chưa thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, dẫn đến sự nhầm lẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thửa đất số 243, diện tích 624,2 m² tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang xảy ra tranh chấp giữa 2 công ty - Ảnh: MK


Trước vụ việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhiều lần mời 2 công ty đến làm việc và giải quyết. Nhưng, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu và Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP đều giữ quan điểm quyền sử dụng 2 thửa đất là của Công ty mình. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận thấy đây là vụ việc tranh chấp, có tình tiết phức tạp.

Theo văn bản 2600 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, hiện tại, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm theo thụ lý số: 11/2018TLST-DS ngày 14/12/2018 về việc “Tranh chấp liên quan đến việc chia tách và bàn giao tài sản giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP và bị đơn là Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, bị tách)”.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Đất đai tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định, những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và khoản 2 Điều 6 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp này không thuộc quy định tại khoản 2 Điều 106. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu “không có cơ sở hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 568525 và cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất khác cho Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP”.

Vì vậy để giải quyết vụ việc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiến nghị, giao Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh có văn bản đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu trả lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AH 568525 (thửa đất số 243, diện tích 624,2 m² tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh do "trả nhầm" kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 20.80.2017/DD-TNMT ngày 01/12/2017.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sớm đưa vụ án ra xét xử để làm cơ sở giải quyết.../.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngoài việc sử dụng lô đất 624,2 m² thửa số 243, tờ bản đồ số 32 tại huyện Côn Đảo, Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (tên công ty mới, đơn vị bị tách) còn sử dụng khu đất 20.000 m² tại khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang chờ kết quả xét xử của Toà án và trên cơ sở kết quả đó sẽ làm cơ sở để giải quyết các công việc có liên quan tiếp theo.

Trước đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản trả lời khiếu nại Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng – Du lịch TP về việc đề nghị tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính với khu đất 20.000 m² tại Cỏ Ống là không đủ cơ sở để xem xét.

 

PV