Đặc biệt, một số địa phương có số lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng rất mạnh như: Thành phố Hồ Chí Minh (tăng tới 583%), Cà Mau (tăng 312%), Quảng Nam (tăng 240%), Yên Bái (tăng 236%), Thanh Hóa (tăng 207%), Đồng Tháp (tăng 200%), Lạng Sơn (tăng 188%)...

Năm 2017, với 100% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Trợ giúp pháp lý là bước chuyển biến quan trọng về khuôn khổ pháp lý nhằm phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL làm trung tâm.

Các luật sư trợ giúp pháp lý cho người dân tại Yên Bái. (Ảnh: TH)

Tuy nhiên, một số Sở Tư pháp và một số người làm công tác TGPL vẫn chưa đề cao chủ trương chú trọng vào trợ giúp các vụ việc tham gia tố tụng; một số Trợ giúp viên pháp lý không hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng trong năm 2017; số lượng vụ việc trợ giúp chưa tương xứng với nhu cầu; chất lượng một số vụ việc trợ giúp chưa cao...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong năm 2018, Bộ sẽ tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, trong đó: tập trung thực hiện vụ việc TGPL; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL; nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025. Chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động TGPL tại các địa phương.../.

Thu Hằng