Chiều ngày 5/12, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 - 2021.

Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa TAND  tối cao và Ủy ban ATGT quốc gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT; phát huy thế mạnh và nguồn lực sẵn có giữa hai cơ quan góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong các tầng lớp nhân dân; phát huy đầy đủ vai trò của TAND tối cao và Ủy ban ATGT quốc gia trong việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, nhân dân.

TAND tối cao và Ủy ban ATGT quốc gia ký kết Chương trình phối hợp thông tin,
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT giai đoạn 2018 - 2021. 
(Ảnh: Nguyên Anh)

Theo đó, hai bên thống nhất chú trọng, ưu tiên và tạo các điều kiện thuận lợi để phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, đảm bảo nội dung tuyên truyền sinh động, thiết thực, phương thức truyền thông đa dạng, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chánh án TAND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - Tuyên truyền TAND Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2018 - 2021, để thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo TAND các cấp tổ chức xét xử kịp thời các vụ án điểm, có tính chất nghiêm trọng, mời các cơ quan báo chí tham dự để phục vụ công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định: Việc phối hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giữa TAND tối cao và Ủy ban ATGT quốc gia thể hiện rõ quyết tâm của Tòa án các cấp trong việc thực hiện nghiêm các quy định về ATGT thông qua các bản án. Đồng thời, việc sử dụng kết quả những phiên tòa để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT trong nhân dân./.

Vy Anh