Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tiếp và giải quyết khiếu nại đối với ông Cao Trần Tuấn
và bà Huỳnh Thị Anh Đào (ảnh: Đình Lý)

Đồng thời, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác tiếp công dân các cấp; thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân tại cơ sở, hạn chế tối đa việc khiếu nại vượt cấp và khiếu nại đông người; đề xuất giải quyết dứt điểm 127/154 vụ việc tồn đọng, kéo dài đã có kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, tránh gây bức xúc cho công dân; bảo đảm an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố; dự báo tình hình, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, kiên quyết trong xử lý các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vi phạm pháp luật, lôi kéo kích động khiếu nại, tố cáo, tác động gây suy giảm lòng tin của người dân.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố thực hiện liên thông phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo đến các sở-ngành và UBND 24 quận-huyện để thuận tiện trong kết nối, khai thác thông tin, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố.

VL