Việc làm này nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động nói chung và Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT ) nói riêng. Đáng chú ý, ngành đã triển khai bộ công cụ tập trung dữ liệu tại Trung ương để quản lý 3 mảng nghiệp vụ quan trọng của ngành là: Thu, Sổ thẻ và quản lý tài chính - tiến tới xây dựng một hệ thống phần mềm tổng thể, thống nhất, đáp ứng hầu hết các yêu cầu nghiệp vụ khác. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành đạt được hiệu quả cao, giúp kết nối thông tin với hơn 82 triệu người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), 11.000 điểm Bưu điện - Văn hóa, hơn 500.000 đơn vị sử dụng lao động, hơn 11.000 đại lý thu và hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như kết nối với các ngành khác như: thuế, hải quan, kế hoạch – đầu tư, tài chính, lao động, thương binh và xã hội, y tế, ngân hàng và cơ sở khám chữa bệnh... Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của ngành, trong đó tích hợp và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất của ngành, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin liên quan đến BHXH, BHYT và gửi hồ sơ BHXH.

Hiện, ngành đã cung cấp được 14 dịch vụ công mức độ 3, 4 với 236.546 đơn vị thực hiện giao dịch và tổng số hồ sơ giao dịch điện tử là 2.375.633 hồ sơ (đạt tỉ lệ 36%). Xây dựng hệ thống quản lý định danh và chia sẻ dữ liệu nhằm quản lý chặt chẽ tài khoản và quyền truy cập ứng dụng của người dùng (cán bộ của ngành, 24 triệu hộ gia đình, 92 triệu người dân và toàn bộ các đơn vị tham gia BHXH, BHYT); quản lý danh mục dùng chung, tạo thuận tiện cho người dùng khi truy cập vào các ứng dụng. Nâng cấp hệ thống phần mềm xét duyệt chế độ dài hạn, chế độ ngắn hạn và quản lý chi trả; đảm bảo toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung và an toàn thông tin.

Thêm vào đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 3 đến tháng 6/2016, BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ việc kết nối với các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến xã đến TW với Hệ thống thông tin giám định BHYT. Hiện nay, hệ thống đã kết nối với 99,6% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc. Sau khi hoàn thành kết nối, ngành tiếp tục phối hợp với ngành y tế chuẩn hóa danh mục sử dụng tại trên 12.000 cơ sở y tế, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống và thử nghiệm giám định, thanh toán BHYT điện tử; triển khai đào tạo cho trên 2.000 giám định viên và hàng trăm nhân viên các cơ sở y tế. Từ 1/1/2017, bắt đầu khai thác Hệ thống thông tin giám định BHYT phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh giám định và thanh toán BHYT.

Đến nay, hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận và giám định trên 120 triệu hồ sơ điện tử với gần 70 ngàn tỉ đồng đề nghị thanh toán BHYT, tỉ lệ liên thông dữ liệu trên toàn quốc tháng 9 đạt 95,3% với 12.108 cơ sở kết nối với cơ quan BHXH. Qua giám định tự động, hệ thống đã phát hiện 17,9 triệu hồ sơ sai sót, trong đó từ chối thanh toán trên 400 tỉ đồng, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh chuẩn hóa lại dữ liệu sai danh mục Bộ Y tế quy định với gần 3.000 tỉ đồng.

 

HNV