Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Bệnh viện Phục hồi chức năng
(Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đoàn giám sát chuyên đề với nội dung thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế và công tác xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật giai đoạn 2011-2018 đối với 2 bệnh viện.

Bệnh viện PHCN là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh về lĩnh vực PHCN. Đối tượng phục vụ của bệnh viện phần lớn là người khuyết tật, người già, người bị bệnh mãn tính và các di chứng tàn tật do tai biến mạch máu não, sau chấn thương não, gãy xương, gãy đốt sống… Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, của ngành y tế, bệnh viện đã từng bước xây dựng được hệ thống chuyên ngành PHCN.

Tại buổi giám sát, Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diện đề nghị được xây dựng đề án mở rộng khuôn viên bệnh viện hoặc cơ sở 2 để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong điều kiện dụng cụ và máy móc thiết bị phục vụ cho các hoạt động chẩn đoán và điều trị rất thiếu thốn, bệnh viện đã thực hiện các đề án liên doanh, liên kết cung cấp trang thiết bị nhưng số lượng ít và quy mô nhỏ.

Về thực hiện chế độ, chính sách trên lĩnh vực y tế, bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn vốn ưu tiên cho hoạt động của ngành PHCN còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên ngành; sự quan tâm của các cấp chính quyền về PHCN dựa vào cộng đồng còn hạn chế. Đặc biệt, việc thu hút bác sỹ về công tác còn rất khó khăn. Trong những năm qua, bệnh viện chỉ thu hút được bác sỹ y học cổ truyền, không thu hút được bác sỹ đa khoa.

Đối với BVĐK thành phố, giai đoạn 2011-2018, bệnh viện đã triển khai kịp thời, đủ, đúng các quy định về chính sách y tế. Bệnh viện đã tuyển dụng theo chính sách thu hút được 9 bác sỹ về công tác lâu dài; đào tạo được 94 bác sỹ, trong đó có 17 bác sỹ trình độ sau đại học theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Về xã hội hóa phương tiện, trang thiết bị, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã liên kết, liên doanh lắp đặt hệ thống chụp cắt lớp vi tính 8 lớp, máy X-quang kỹ thuật số và huy động cán bộ, y, bác sỹ góp vốn cổ phần mua máy siêu âm 4D.

Tuy nhiên, bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa thu hút được bác sỹ lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị sau thời gian sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng, chưa có kinh phí sửa chữa.

Giám đốc BVĐK thành phố Hà Tĩnh Trần Nguyên Phú cho rằng, lâu nay BVĐK thành phố Hà Tĩnh mời rất nhiều chuyên gia về chuyển giao kỹ thuật nhưng không được hưởng chế độ của tỉnh do vướng thủ tục. Vì vậy, đề nghị sửa đổi chính sách thu hút chuyên gia, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các cơ sở khám chữa bệnh được thụ hưởng.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Bệnh viện PHCN tỉnh đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sang doanh nghiệp; quy định giá dịch vụ đảm bảo tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí và có lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đối với HĐND, UBND, các sở, ban ngành cấp tỉnh, cần xây dựng thêm chính sách hỗ trợ cho các đối tượng cần PHCN dài ngày về chế độ ăn; hàng năm bố trí nguồn kinh phí cho bệnh viện để triển khai chương trình PHCN dựa vào cộng đồng và quản lý sức khỏe người khuyết tật bằng CNTT; cho lập đề án bổ sung thêm khuôn viên bệnh viện hoặc thêm cơ sở 2; bố trí thêm ngân sách cho hoạt động về phát hiện sớm, can thiệp sớm người khuyết tật, xây dựng kế hoạch tuyên truyền về dự phòng và nâng cao hiểu biết về sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ; bổ sung thêm chính sách cho bác sỹ đa khoa chính quy về công tác tại bệnh viện và đưa việc tuyển dụng các cử nhân vật lý trị liệu – PHCN vào đối tượng chính sách thu hút của bệnh viện.

Minh Anh (TH)