Theo báo cáo trong năm 2017, là năm Hà Nội có số mắc sốt xuất huyết cao nhất trong cả nước, trong đó đối tượng học sinh, sinh viên mắc sốt xuất huyết khá lớn. Ngay trong năm 2019, đã ghi nhận các ổ dịch sốt xuất huyết phức tạp tại các khu vực có nhiều sinh viên thuê trọ như ổ dịch tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm có 36% số mắc là học sinh, sinh viên.

Chính vì vậy, việc xây dựng và triển khai kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trong các nhà trường.

Các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra là 100% các trường xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng chống sốt xuất huyết tại đơn vị, được hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật và thực hiện ký cam kết phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch với UBND xã, phường nơi nhà trường đóng trên địa bàn. Tất cả các trường được tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, đội xung kích, tổ giám sát ít nhất 1 lần; được cung cấp tài liệu truyền thông...

100% đội xung kích diệt bọ gậy, tổ giám sát của trường được tập huấn, hướng dẫn triển khai về công tác vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết, diệt bọ gậy. Tất cả các trường được giám sát về công tác phòng chống sốt xuất huyết ít nhất 1 lần; được thu thập, tổn hợp kết quả các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết đã triển khai.

4 nội dung trọng tâm được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai thực hiện là phối hợp hỗ trợ các trường xây dựng kế hoạch, ký cam kết thực hiện công tác phòng chống sốt xuất huyết trong trường học và được hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức và cung cấp tài liệu truyền thông về phòng chống sốt xuất huyết cho các trường. Tổ chức tập huấn về công tác phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, đội xung kích, tổ giám sát... của các trường về kỹ năng phát hiện, xử lý diệt bọ gậy, công tác vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát triển khai hoạt động phòng chống sốt xuất huyết trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Đảng ủy khối.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng yêu cầu các TTYT quận, huyện, thị xã phối hợp, hỗ trợ các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đồng thời tăng cường giám sát công tác vệ sinh phòng chống dịch sốt xuất huyết trong trường, tại khu trọ, ký túc xá của sinh viên để phối hợp với nhà trường khắc phục những tồn tại, làm tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết, bảo vệ sức khỏe thầy cô giáo, học sinh, sinh viên.

A.N