Cuộc họp với chủ đề “Đoàn kết để chấm dứt bệnh lao: Lời kêu gọi khẩn cấp toàn thế giới đối phó với một đại dịch toàn cầu” quy tụ những người đứng đầu ngành y tế từ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng các đối tác nhằm mục đích thể hiện cam kết chính trị chấm dứt bệnh lao - căn bệnh đã tồn tại hơn 136 năm kể từ khi thế giới biết nguyên nhân của bệnh là vi khuẩn lao.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Việt Nam đã đạt được mục tiêu thiên niên kỷ về giảm bệnh lao, nhưng hiện nay vẫn còn đến 13.000 người chết và 126.000 người mắc bệnh mỗi năm - con số không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: P.V)

Nghị quyết Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ đến năm 2030 cơ bản chấm dứt bệnh lao, và Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh lao với trách nhiệm của các ngành, các cấp và của cộng đồng cho nhiệm vụ hết sức quan trọng này.

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng đưa ra cam kết sẽ thực hiện thành công Chương trình chấm dứt bệnh lao, vì lợi ích chung của toàn nhân loại, vì cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.

Việt Nam cũng cam kết sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung để không một cá nhân, một nước nào bị tụt hậu trong cuộc chiến nhằm "xóa sổ" bệnh lao vào năm 2030.

HNV