Đoàn đại biểu dâng vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ"

Quảng Ninh là cái nôi phong trào công nhân Việt Nam, mang trong mình tinh thần đấu tranh cách mạng của Vùng mỏ bất khuất. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, lớp lớp người con Quảng Ninh đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc độc lập thống nhất, cho hòa bình cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực như các chương trình xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng ở gia đình, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn và con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, Đoàn đại biểu tỉnh đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người đã hi sinh anh dũng vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ đề công tác năm 2017 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” gắn với xây dựng TP Hạ Long là thành phố du lịch văn minh thân thiện. Phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thực sự trở thành một địa bàn động lực, phát triển năng động trong vùng trọng điểm Bắc bộ, một tỉnh dịch vụ công nghiệp văn minh, hiện đại./.

K.T (T/h)