Trước đó, Triển lãm cũng đã được trưng bày ở Hà Tĩnh và  nhiều tỉnh thành trên cả nước
(Ảnh: Theo báo Hà Tĩnh)

Triển lãm nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các tư liệu, bản đồ, hiện vật, hình ảnh, các ấn phẩm về Hoàng Sa và Trường Sa; giúp người dân các dân tộc tại địa phương và du khách hiểu rõ về chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng và Biển đảo Việt Nam nói chung. Từ đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thúc đẩy hành động cách mạng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm sẽ giới thiệu, trưng bày 120 bản đồ và tư liệu quý giá về Trường Sa và Hoàng Sa với chủ đề “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học và các địa phương tiến hành sưu tầm, thẩm định, in ấn và bàn giao cho tỉnh Hà Giang.

Thời gian tổ chức trưng bày Triển lãm tại mỗi huyện dự kiến trong 3 ngày./.

K.T