Theo Ban tổ chức Hội chợ Thương mại, Du lịch quốc tế Việt - Trung 2017, đến thời điểm này đã có 419 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia Hội chợ.

Theo đó: Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Sở Công thương Quảng Ninh) đăng ký 95 gian hàng; Trung tâm Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh đăng ký 18 gian hàng; Thành phố Móng Cái đăng ký 28 gian hàng; 13 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đăng ký 28 gian hàng OCOP; Liên minh HTX tỉnh 5 gian hàng; Công ty tổ chức Hội chợ Vinexpo đăng ký 130 gian hàng (của hơn 100 cá nhân, doanh nghiệp). Thành phố Đông Hưng và thành phố Phòng Thành (Quảng Tây, Trung Quốc) đăng ký 120 gian hàng của 68 doanh nghiệp.

Mặt hàng chủ yếu tham gia Hội chợ là hàng tiêu dùng, quần áo, mỹ phẩm, giầy dép, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cà phê, đồ ăn đóng gói, ô tô, sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh và các địa phương.

TT