(ĐCSVN)- Ngày 8/6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước; các dự án chậm tiến độ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2010 đến nay. Kết luận tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Trong năm 2017 không gia hạn các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên toàn tỉnh.

Quảng Ninh họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước; các dự án chậm tiến độ vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2010 đến nay

Qua kết quả kiểm tra, rà soát của UBND tỉnh hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.201 dự án (đã thu hồi 327 dự án) đầu tư có sử dụng đất, mặt nước, trong đó số dự án được giao đất, cho thuê đất là 636 dự án (đã thu hồi 73 dự án), dự án chưa được giao đất, cho thuê đất là 565 dự án (đã thu hồi 254 dự án). Thực hiện Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện năm 2017, UBND tỉnh đã tiến hành thu hồi 21 dự án.

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục xem xét việc đề xuất gia hạn tiến độ các dự án đã được giao đất, thuê đất theo Luật Đất đai 2013, tiến hành rà soát thu hồi ngay các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trong tháng 6/2017. Nghiên cứu ban hành quy định thống nhất quy trình giải quyết đối với việc gia hạn tiến độ triển khai thực hiện dự án, thu hồi, chấm dứt các dự án có sử dụng đất vi phạm pháp luật; kiên quyết thu hồi các dự án chây ỳ không triển khai thực hiện theo quy định hoặc triển khai quá chậm và xem xét cụ thể năng lực thực sự của từng doanh nghiệp, từng dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chủ động kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư về công tác quản lý, thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư….

Sau khi nghe các ý kiến của các sở, ngành, địa phương và phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận: Việc kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước; các dự án chậm tiến độ vi phạm pháp luật đã được tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt từ nhiều năm nay. Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 tiếp tục quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

Thời gian qua các sở, ngành, địa phương đã có sự cố gắng rất lớn trong rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên toàn tỉnh, có những tham mưu đề xuất với tỉnh để xử lý kịp thời bảo vệ tài nguyên không để thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên kết quả đạt được mới chỉ ở bước đầu, vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong quản lý, sự chồng chéo giữa các sở, ngành và địa phương, chưa phân định rõ trách nhiệm quản lý của từng cấp. Vì vậy thời gian tới phải làm quyết liệt hơn nữa, xử lý dứt điểm đối với các dự án quá chậm tiến độ, vi phạm các quy định pháp luật.

Cụ thể: Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư nhưng chưa giao đất mà chậm tiến độ thì tiến hành thu hồi chủ trương đầu tư trên nguyên tắc cấp nào chấp thuận chủ trương cấp đó ra quyết định thu hồi. Các dự án đã giao, cho thuê đất hoặc chưa giao nhưng có tài sản trên đất thì rà soát kỹ các văn bản đã chỉ đạo của tỉnh từ trước đến nay đối với loại dự án này tiến hành xử lý. Tiếp tục tiến hành rà soát các dự án không để sót, trong quá trình xử lý sai phạm của các dự án xác định rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan. UBND các địa phương có chương trình rà soát lại toàn bộ các chủ hộ được giao, cho thuê đất trồng rừng, mặt nước, kiểm soát chặt chẽ tuyệt đối không cho thực hiện chuyển nhượng từ hộ dân sang các doanh nghiệp; thống nhất quy trình thẩm định dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao: Bí thư cấp ủy các địa phương chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các dự án hạ tầng đô thị trên địa bàn;  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát trách nhiệm người đứng đầu ở một số sở, ngành, địa phương; Sở Tài Nguyên và Môi trường phải thành lập bộ phận quản lý theo dõi tiến độ, tình hình thực hiện các dự án trên toàn tỉnh.

“Quan điểm chung của tỉnh, các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết thì tạo mọi điều kiện còn những nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, giữ đất, giữ dự án nhằm chờ thời điểm chuyển nhượng, trục lợi sẽ kiên quyết thu hồi để bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này. Tới đây HĐND tỉnh sẽ họp và sẽ có Nghị quyết riêng về vấn đề này nhằm thể hiện sự quyết tâm, thống nhất, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh. Trước mắt trong năm 2017 sẽ không gia hạn các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước trên toàn tỉnh”.- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh trong kết luận tại cuộc họp. 

K.T (tổng hợp)