(ĐCSVN)- Ngày 28/6, Đoàn kiểm tra của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã làm việc với TP Hạ Long về “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TV (ngày 20/3/2012) của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, lập, quản lý và thực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh".

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh)

Quán triệt Nghị quyết 06 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc lập, quản lý và thực hiện các quy hoạch, từ năm 2013 đến năm 2015, TP Hạ Long có 4 quy hoạch được lập và được UBND tỉnh phê duyệt đó là: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Tập đoàn tư vấn BCG (Mỹ) thực hiện; Quy hoạch chung xây dựng TP Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn ngoài năm 2050, do Nhà tư vấn Salvador và cộng sự thực hiện; 2 quy hoạch do các đơn vị tư vấn trong nước thực hiện là Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, giai đoạn 2010-2015 và Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020.

Thành phố đã công bố, công khai các đồ án quy hoạch được duyệt trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Thành phố, các Sở, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và các huyện, thị xã, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn biết, đồng thời giám sát việc thực hiện quy hoạch... Các quy hoạch chiến lược này của thành phố đã là cơ sở để thành phố thu hút đầu tư,  tạo nền móng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình lập, chỉnh sửa, công tác lấy ý kiến về Quy hoạch được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, tạo tiền đề cho việc xây dựng, thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố, đồng thời cũng làm giảm đáng kể những vụ việc khiếu nại hoặc những sai sót phải điều chỉnh quy hoạch. Công tác quy hoạch đã được gắn kết trực tiếp với công tác xúc tiến đầu tư của thành phố, là cơ sở  cho việc định hướng thu hút các nhà đầu tư...

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Bám sát mục tiêu và những yêu cầu đặt ra xuyên suốt của công tác quy hoạch, đó là tính phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính liên kết vùng, thành phố đã tạo được những bước đột phá trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế đặc biệt của Hạ Long. Trong quá trình triển khai, thành phố đã có 4/5 quy hoạch phân khu 1/2000 đã được phê duyệt. Các bước thực hiện đều được công bố, công khai quy hoạch để người dân và nhà đầu tư quan tâm, nắm rõ…

Tuy nhiên, công tác lập quản lý và thực hiện Quy hoạch trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại như một số dự án không đấu khớp được hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật với nhau và với các khu đô thị cũ kề cận. Công tác quản lý đô thị và cấp phép xây dựng một số nơi còn nhiều bất cập...

Do đó, để TP Hạ Long phát triển đúng với vai trò, vị thế  của thành phố thủ phủ, thành phố du lịch trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Hạ Long cần xử lý ngay vấn đề phục hồi môi trường của các dự án, sau khi san gạt phải trồng xây xanh, ký quỹ, trả lại quỹ đất; hệ thống thu gom nước thải; xử lý nước thải sinh hoạt phải được đầu tư ngay từ đầu; quan tâm hệ thống giáo dục đặc biệt tại các khu vực trung tâm; hạ ngầm đường điện, chỉnh trang đô thị; xây dựng các bãi đỗ xe tĩnh, điểm đỗ xe buýt…

Cấp ủy và lãnh đạo các cấp của địa phương phải tiếp tục nhận thức sâu sắc về công tác quy hoạch, rà soát lại quy chế của cấp ủy và quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với các tổ chức đoàn thể trong công tác quy hoạch để việc công bố, công khai các quy hoạch trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả. Thành phố phải tiếp tục quan tâm tới quy hoạch chi tiết đặc biệt là quy hoạch chi tiết phát triển nhà ở đô thị; riêng khu vực Bãi Cháy phải đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng các khách sạn đạt chuẩn 5 sao; lưu ý tới việc chỉnh trang đô thị, đèn chiếu sáng ban đêm và giao thông trong khu vực du lịch; đồng thời, lập ngay dự án phủ xanh khu vực Bãi Cháy….

 

K.T (Theo Báo Quảng Ninh)