Theo đó, ngày 21/5, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 3370 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc một số trang báo mạng quốc tế, trong nước phản ánh chưa đúng về dịch vụ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Cũng trong ngày 21/5, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đã có công văn số 609 gửi UBND TP Hải Phòng về việc xử lý phản ánh của khách du lịch về chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Để kịp thời xử lý các vấn đề nêu trên, Bộ VHTTDL đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai loạt nội dung.

Cụ thể, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra tàu Hoàng Phương HP4686, xử lý nghiêm, triệt để những vi phạm của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Rà soát, kiểm định lại chất lượng của toàn bộ tàu lưu trú và tham quan du lịch trên địa bàn TP; yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch cam kết đảm bảo đáp ứng điều kiện kinh doanh vận tải, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải, điều kiện của người điều khiển phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên từng loại phương tiện vận tải theo quy định./.

K.T (Tổng hợp)