(ĐCSVN)- Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo và quán triệt, triển khai sâu rộng quy chế dân chủ ở cơ sở (DCCS) đến từng cán bộ, công chức. Qua đó, Cục luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng đơn vị vững mạnh; góp phần cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ.

Nội dung thực hiện Quy chế DCCS được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh trong giám giám sát thực thi công vụ, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, hoạt động phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức (CBCC) được Cục quan tâm triển khai định kỳ. Ngay trong 2 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ cơ quan đã tổ chức 1 hội nghị quán triệt trực tuyến về triển khai Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, 1 hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, 3 Hội nghị chuyên đề về các lĩnh vực công tác cùng các hội nghị giao ban định kỳ; trong đó luôn chú trọng lồng ghép việc quán triệt đầy đủ các nội dung chỉ đạo từ Trung ương, các bộ, ngành và của tỉnh về thực hiện Quy chế DCCS. Qua đó, đảm bảo mọi chủ trương, chỉ đạo hoạt động được triển khai sâu sát, mọi thông tin, phản ánh từ cơ sở được nắm bắt nhanh chóng, kịp thời; thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan được thông suốt từ cấp Cục đến cấp Chi cục và cấp Tổ đội công tác, các tổ chức đoàn thể.

 

Cùng với đó, Cục thành lập riêng một Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong hoạt động của ngành Hải quan, bao gồm trực tiếp đồng chí Phó Cục trưởng làm Trưởng ban, đồng chí Chánh Văn phòng Cục làm Phó trưởng ban và 21 ủy viên là trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, trưởng các tổ chức đoàn thể đơn vị. Thực tế cho thấy, ban đã phát huy tốt vai trò động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ CBCC được tham gia ý kiến vào hoạt động cơ quan; các tổ chức đoàn thể làm tốt nhiệm vụ giám sát, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của tập thể, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đội ngũ đảng viên, CBCC, người lao động được tạo môi trường thuận lợi, yên tâm công tác, thi đua lao động sáng tạo, các lĩnh vực công tác luôn được hoàn thành với hiệu quả, chất lượng cao. Đồng thời, với phương châm “Bốn bám, Ba đồng hành”, Cục đã thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ thông qua hàng loạt các giải pháp, đổi mới cách thức tiếp cận, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động như: Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo mô hình “Cafe Hải quan – Doanh nghiệp”; triển khai trang mạng xã hội để mở rộng kênh tuyên truyền công khai, minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp từ cộng đồng; thành lập Tổ khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ, Tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt là Cục đã triển khai ký kết 6 Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Cục với các thành, huyện ủy nơi có lực lượng hải quan trên địa bàn, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về hải quan.

Kết quả năm 2017, Cục đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao với các chỉ tiêu Bộ, Ngành, Tỉnh giao; trong đó thu NSNN đạt gần 11.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu đề ra đầu năm. Đơn vị cũng vinh dự được xếp thứ nhất trong top 5/21 (hạng xuất sắc) các sở, ban, ngành dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI Quảng Ninh năm qua, với số điểm tuyệt đối tăng mạnh so với năm 2016, được doanh nghiệp đánh giá cao trong hầu hết các chỉ số thành phần.

Thời gian tới, Đảng bộ Cục tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Quy chế DCCS với các mô hình sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là chủ đề 2018 “Năm dân vận chính quyền” và Nghị quyết 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng thời cụ thể hóa phương châm “Bốn bám, Ba đồng hành” của năm 2017 thành “4 bám, 4 đồng hành” với trọng tâm là công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thủ tục hải quan thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại; tiếp tục tăng cường trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, thực hiện nghiêm “Kỷ cương, Liêm chính”.

 

K.T (Theo Báo QN)