Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy,
Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2017, Đảng ủy Quân khu 3 đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành Đề án bảo đảm quốc phòng, Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Quảng Ninh. Đảng ủy Quân khu cũng tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho các đối tượng; tham gia hội thi, hội thao toàn quân đạt thành tích cao, nổi bật; chỉ đạo các địa phương quy hoạch, đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) sát tình hình thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội; quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật an toàn, hiệu quả...

Năm 2018 Đảng ủy Quân khu 3 xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong thế trận KVPT; tiếp tục sắp xếp và xây dựng tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Ninh làm rõ những kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong năm qua. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ đất và các công trình quốc phòng, tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo...; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy cũng đề nghị, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thiện Đề án bảo đảm quốc phòng, Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

PV