Chiều 8/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu,giành 3 đỉnh cao quyết thắng” chào mừng đại hội thi đua quyết thắng bộ đội biên phòng lần thứ IX, giai đoạn 2014 - 2019. Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì buổi Lễ.

 

Đại diện các Phòng, Văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang ký kết giao ước thi đua


Đợt thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng BĐBP lần thứ IX, giai đoạn 2014 – 2019. Thông qua hoạt động thi đua để giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 12-12-2019, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh quán triệt tinh thần thi đua “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 03 đỉnh cao Quyết thắng” để xây dựng cơ quan, đơn vị và thực hiện nhiệm vụ; tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cơ bản sau: Công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; luôn nắm vững tình hình đất nước, quân đội và đơn vị, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, các phòng, Văn phòng Bộ Chỉ huy nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Đảng ủy, Bộ Chỉ huy các chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đảm bảo tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn sát, kiểm tra sâu, giúp đỡ các đơn vị cơ sở khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông, phấn đấu trong đợt thi đua không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật với bất kỳ hình thức nào; đảm bảo an toàn về con người, vũ khí, trang bị, tài sản và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong tham gia giao thông./.

Tin, ảnh: Chiến Khu